Dziennik VULCAN. Algorytm wyznaczania średniej tygodniowej obowiązkowej liczby godzin nauczyciela

W module Zastępstwa systemu Dziennik VULCAN na potrzeby rozliczania godzin ponadwymiarowych dla każdego nauczyciela definiowane są następujące parametry:

  • Pensum (do wyznaczania stawki godzinowej), czyli umownie przyjęty wymiar godzin nauczyciela, według którego wyrażana jest liczba jego godzin ponadwymiarowych;
  • Tygodniowa obowiązkowa liczba godzin, powyżej której zrealizowane godziny są ponadwymiarowe, czyli liczba godzin, którą nauczyciel powinien przepracować w tygodniu w ramach etatu;
  • Maksymalna tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych, czyli przydzielona nauczycielowi liczba godzin powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

Dwa pierwsze parametry wprowadza użytkownik (domyślnie system podpowiada dla nich wartość 18), trzeci parametr wyliczany jest automatycznie.

Jeśli parametry rozliczeniowe nauczyciela zmieniają się w ciągu roku szkolnego, to należy opisać je osobno dla każdego okresu. W takim przypadku automatycznie wyznaczana jest średnia z tygodniowych obowiązkowych liczb godzin nauczyciela.

Aby system nie naliczył nauczycielowi za dużo lub za mało godzin ponadwymiarowych w skali roku, średnia tygodniowa obowiązkowa liczba godzin powinna być równa pensum nauczyciela. Zatem parametr ten pełni funkcję kontrolną – umożliwia sprawdzenie, czy poprawnie zdefiniowano poszczególne okresy obowiązywania parametrów rozliczeniowych nauczyciela.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Dziennik VULCAN (dawniej UONET+)
Kategorie:
dla dyrektora, dla nauczyciela, dziennik elektroniczny
Słowa kluczowe:
moduł Zastępstwa, średnia tygodniowa liczba godzin, rozliczanie godzin, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, zastępstwo
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta