Dziennik VULCAN. Algorytm wyznaczania liczby godzin ponadwymiarowych nauczyciela

W systemie Dziennik VULCAN można rozliczać godziny ponadwymiarowe nauczycieli na dwa sposoby: z całego okresu lub w podziale na tygodnie. Sposób rozliczania godzin ponadwymiarowych ustala się podczas definiowania okresu rozliczeniowego.

W przypadku ustawienia opcji z całego okresu dane do obliczeń pobierane są sumarycznie z całego okresu i na ich podstawie wyznaczane są godziny ponadwymiarowe nauczyciela. W przypadku ustawienia opcji w podziale na tygodnie – godziny ponadwymiarowe nauczyciela wyznaczane są dla każdego tygodnia okresu rozliczeniowego, a następnie sumowane.


Otwórz dokument PDF z poradą >>
Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli - stan prawny >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Dziennik VULCAN (dawniej UONET+)
Kategorie:
dziennik elektroniczny, dla nauczyciela, dla dyrektora
Słowa kluczowe:
godziny ponadwymiarowe, okres rozliczeniowy, norma godzin, pensum, rozliczanie godzin, zastępstwo, zastępstwa, moduł Zastępstwa
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta