UONET+. Algorytm wyznaczania maksymalnej tygodniowej liczby godzin ponadwymiarowych nauczyciela

W module Zastępstwa na potrzeby rozliczania godzin ponadwymiarowych dla każdego nauczyciela definiowane są następujące parametry:

  • Pensum (do wyznaczania stawki godzinowej), czyli umownie przyjęty wymiar godzin nauczyciela, według którego wyrażana jest liczba jego godzin ponadwymiarowych;
  • Tygodniowa obowiązkowa liczba godzin, powyżej której zrealizowane godziny są ponadwymiarowe, czyli liczba godzin, którą nauczyciel powinien przepracować w tygodniu w ramach etatu;
  • Maksymalna tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych, czyli przydzielona nauczycielowi liczba godzin powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

Dwa pierwsze parametry wprowadza użytkownik (domyślnie system podpowiada dla nich wartość 18), trzeci parametr wyliczany jest automatycznie. W poradzie opisano algorytm wyliczania tego parametru.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dla dyrektora, dla nauczyciela, dziennik elektroniczny
Słowa kluczowe:
godziny ponadwymiarowe, parametry rozliczania, pensum, godziny nauczyciela, rozliczanie godzin, zastępstwo, zastępstwa, moduł Zastępstwa
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta