UONET+. Rozliczanie godzin nauczycieli

Przewodnik

Moduł Zastępstwa wspomaga planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz rozliczanie godzin nauczycieli (stałych godzin ponadwymiarowych, doraźnych zastępstw oraz innych płatnych godzin).

Niestety, nie ma jednoznacznych przepisów prawa, które mówiłyby, jak rozliczać godziny ponadwymiarowe nauczycieli. Ogólne wytyczne znajdują się w Karcie Nauczyciela. Natomiast szczegółowe zasady określają organy prowadzące.

Wiele samorządów w swoich regulaminach wzoruje się na rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej, gdyż kiedyś podobne rozporządzenie dotyczyło wszystkich szkół, także samorządowych.

Algorytm wyliczania godzin ponadwymiarowych zastosowany w systemie UONET+ korzysta z wytycznych tego rozporządzenia.

System do rozliczeń pobiera tylko te godziny, których odbycie zostało zarejestrowane w dziennikach. Dlatego bardzo ważne jest, aby:

  • operator księgi zastępstw na bieżąco odnotowywał nieobecności nauczycieli i planował zastępstwa (w module Zastępstwa),
  • nauczyciele na bieżąco dokumentowali w dziennikach wszystkie przeprowadzone lekcje i zajęcia (w module Dziennik).

Jeśli zrealizowane przez nauczyciela zajęcia nie zostały zarejestrowane w systemie, to istnieje możliwość ręcznego wprowadzenia danych niezbędnych do rozliczenia godzin nauczyciela.


Otwórz dokument PDF z poradą >>
Rozliczanie godzin ponadwymiarowych nauczycieli - stan prawny >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie

Porady powiązane [1]

data aktualizacji
UONET+. Planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli
Przewodnik

[poziom: średniozaawansowany]
2021-12-15
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dziennik elektroniczny, dla nauczyciela, dla dyrektora
Słowa kluczowe:
algorytm, parametry rozliczeniowe, godziny ponadwymiarowe, okresy rozliczeniowe, godziny dodatkowe, zastępstwa, raporty rozliczeń, godziny nadliczbowe, zastępstwo, zestawienie godzin, moduł zastępstwa
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta