UONET+. Jak szybko przekazać uczniom i ich opiekunom adres strony internetowej e-dziennika oraz instrukcję logowania?

W systemie UONET+ użytkownicy posiadający rolę dyrektora lub sekretarki oraz wychowawcy oddziałów mogą wysłać do uczniów i ich opiekunów powitalny list zapraszający do korzystania z witryny systemu (e-dziennika).

Dyrektor i sekretarka mogą wysłać wiadomości powitalne do wszystkich uczniów jednostki i ich opiekunów, natomiast wychowawca – do uczniów swojego oddziału i ich opiekunów.

Z wiadomości powitalnej warto skorzystać na początku roku szkolnego, aby przekazać lub przypomnieć uczniom i ich opiekunom informacje niezbędne do logowania się do witryny. W ciągu roku szkolnego można wykorzystać ją do przekazania informacji o logowaniu nowym uczniom i ich opiekunom.

Wiadomość wysyła się z modułu Wiadomości Plus.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Dziennik VULCAN (dawniej UONET+)
Kategorie:
sekretariat uczniowski, dziennik elektroniczny, dla sekretarza szkoły, dla nauczyciela, dla dyrektora, dla administratora szkolnego
Słowa kluczowe:
logowanie, wiadomość powitalna, instrukcja logowania, adres e-dziennika, moduł Wiadomości
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta