Jak zalogować się do systemu UONET+? - instrukcja dla ucznia i rodzica

Aby uczeń mógł logować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL oraz adres e-mail.

Aby do systemu mógł logować się również rodzic ucznia, w kartotece ucznia muszą być wprowadzone jego dane, a w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail (inny niż adres ucznia).

Opcjonalnie może być wymagany również PESEL rodzica – zależy to od konfiguracji systemu przez jednostkę.

Dane ucznia i jego rodziców wprowadza do systemu sekretarz szkoły lub wychowawca klasy.

Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.

Do przeprowadzenia procedury niezbędny jest adres strony startowej witryny systemu, który przekazuje rodzicom i uczniom szkoła. Jest to jedyne źródło pozyskania prawidłowego adresu tej witryny.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
zarządzanie użytkownikami aplikacji, dziennik elektroniczny, dla ucznia/rodzica, dla sekretarza szkoły, dla nauczyciela, dla dyrektora, dla administratora szkolnego
Słowa kluczowe:
hasło, pierwsze logowanie, konto, rejestracja, użytkownik, odzyskiwanie hasła, uczeń, rodzic
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta