Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu Dziennika VULCAN?

Aby użytkownik mógł zalogować się do systemu Dziennik VULCAN, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Dane użytkowników wprowadza do systemu:
– administrator systemu – w przypadku pracowników szkoły,
– sekretarz szkoły lub wychowawca oddziału – w przypadku uczniów i ich rodziców.

Podczas pierwszego logowania do systemu każdy użytkownik musi przeprowadzić procedurę zakładania (lub aktywacji) konta, która wiąże się z utworzeniem hasła dostępu do systemu.

Do przeprowadzenia procedury niezbędny jest adres strony startowej witryny systemu, który przekazuje użytkownikom szkoła.


Otwórz dokument PDF z poradą >>
Zobacz film: Jak po raz pierwszy zalogować się do systemu Dziennik VULCAN?


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Dziennik VULCAN (dawniej UONET+)
Kategorie:
dla administratora szkolnego, dla dyrektora, dla nauczyciela, dla sekretarza szkoły, dziennik elektroniczny
Słowa kluczowe:
hasło, pierwsze logowanie, konto, rejestracja, użytkownik, odzyskiwanie hasła
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta