Dziennik VULCAN. Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu?

Użytkownikami systemu Dziennik VULCAN są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani w bazie danych, w szczególności musi być wprowadzony ich adres e-mail, który jest loginem użytkownika. Hasło dostępu użytkownik tworzy sam podczas pierwszego logowania się do witryny systemu.

Pracowników do bazy danych dodaje administrator w module Administrowanie, natomiast uczniów i ich opiekunów – sekretarz szkoły w module Sekretariat. Adresy e-mail zarejestrowanych w bazie uczniów i ich opiekunów może również wprowadzić wychowawca oddziału w module Dziennik.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Dziennik VULCAN (dawniej UONET+)
Kategorie:
sekretariat uczniowski, dziennik elektroniczny, dla sekretarza szkoły, dla nauczyciela, dla dyrektora, dla administratora szkolnego
Słowa kluczowe:
logowanie, login, hasło, konto, zakładanie konta, zakładanie kont, dodawanie nauczyciela, dodawanie ucznia, dodawanie rodzica, dodawanie opiekuna, dodawanie użytkownika, administrowanie, moduł Administrowanie, sekretariat, moduł Sekretariat, rejestracja użytkowników, wprowadzanie adresów e-mail
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta