UONET+. Prowadzenie dziennika oddziału przez wychowawcę

Przewodnik

Dzienniki oddziałów dostępne są w module Dziennik, w widoku Dziennik/ Dziennik oddziału. Widok ten umożliwia przeglądanie danych oddziału (m.in. lista uczniów, lista przedmiotów wraz z przypisaniem nauczycieli, plan lekcji) oraz wpisów związanych z przeprowadzonymi lekcjami (tematy lekcji, frekwencja, oceny). Z poziomu dziennika oddziału wprowadza się oceny klasyfikacyjne z przedmiotów oraz oceny zachowania. Dostępne są również kartoteki uczniów.

Dostęp do dziennika oddziału ma jego wychowawca oraz nauczyciele uczący w oddziale. Wychowawca może wprowadzać i modyfikować wszystkie zapisy związane z lekcjami, także w zastępstwie innych nauczycieli. Natomiast nauczyciele mogą modyfikować tylko zapisy dotyczące lekcji, które przeprowadzili.

W przewodniku opisano czynności, które wykonuje wychowawca w dzienniku oddziału.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dziennik elektroniczny, dla nauczyciela
Słowa kluczowe:
dziennik oddziału, wychowawca, ocenianie zachowania, grupy zajęciowe, oceny klasyfikacyjne, oceny roczne, poradnik, przewodnik, dziennik, moduł Dziennik
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta