UONET+. Jak szybko usprawiedliwić dłuższą nieobecność ucznia?

Wychowawca, po otrzymaniu usprawiedliwienia, powinien w dzienniku zmienić uczniowi wpis nieobecności nieusprawiedliwionej () na wpis nieobecności usprawiedliwionej (u). Zmianę tę wprowadza się w dzienniku oddziału, na stronie Frekwencja. W przypadku gdy nieobecność ucznia jest dłuższa, można w kartotece ucznia, na karcie Zwolnienia i czasowe nieobecności zarejestrować taką nieobecność. Dzięki temu wszystkie wpisy nieobecności nieusprawiedliwionej we wskazanym okresie zostaną zastąpione zdefiniowanym przez użytkownika wpisem, np. wpisem nieobecności usprawiedliwionej (u).

Zobacz film: Jak szybko usprawiedliwić dłuższą nieobecność ucznia? >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dziennik elektroniczny, dla nauczyciela
Słowa kluczowe:
nieobecność, frekwencja, usprawiedliwienie, zwolnienie, usprawiedliwianie nieobecności, dziennik, moduł Dziennik
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta