UONET+. Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły?

Przewodnik

Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy wprowadzą wszystkie wymagane dane, to możliwe jest przygotowanie i wydrukowanie arkuszy ocen i świadectw uczniów.

W poradzie pokazano, co należy zrobić, aby w arkuszach ocen uczniów pojawiła się kolumna z wynikami klasyfikacji końcowej a na świadectwach ukończenia szkoły – oceny z przedmiotów ukończonych na niższych poziomach.

Uczniowie, którzy nie ukończyli szkoły, nie otrzymują świadectwa. Fakt nieukończenia szkoły odnotowuje się jedynie w arkuszu ocen.

Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
sekretariat uczniowski, dziennik elektroniczny, dla sekretarza szkoły, dla nauczyciela
Słowa kluczowe:
arkusz ocen, świadectwo ukończenia szkoły, klasyfikacja końcowa, oceny końcowe, wyniki klasyfikacji końcowej, dziennik, moduł Dziennik, przygotowanie świadectw, drukowanie świadectw, drukowanie arkuszy ocen
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta