UONET+. Wprowadzanie i modyfikowanie danych uczniów przez wychowawcę

W systemie UONET+ ewidencję uczniów prowadzi sekretarz szkoły w module Sekretariat. Każdy uczeń dodany do ewidencji ma zakładaną kartotekę, w której gromadzone są wszystkie jego dane.

Dane do kartotek uczniów mogą wprowadzać lub modyfikować sekretarz szkoły (w module Sekretariat), wychowawca oddziału (w module Dziennik) oraz pedagog szkolny (w module Sekretariat lub Dziennik, ale tylko w zakresie danych dotyczących specjalnych potrzeb ucznia). Natomiast nauczyciele uczący w oddziale mogą przeglądać niektóre karty kartotek uczniów.

Administrator systemu definiuje, które karty kartotek uczniów mogą przeglądać nauczyciele uczący w oddziale.

W poradzie opisano zadania wychowawcy w zakresie prowadzenia kartotek uczniów swojego oddziału.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dziennik elektroniczny, dla nauczyciela
Słowa kluczowe:
kartoteka, dane ucznia, gromadzenie danych, dane ucznia, dziennik oddziału, wychowawca, dziennik, moduł Dziennik
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta