UONET+. Sporządzanie ocen opisowych i diagnostycznych uczniów z wykorzystaniem schematów oceniania

Przewodnik

System UONET+ umożliwia sporządzanie ocen opisowych uczniów w oparciu o przygotowany wcześniej schemat oceny opisowej.

Schematy można stosować podczas oceniania zachowania i osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz do sporządzania ocen diagnostycznych, monitorujących postępy ucznia w ciągu roku szkolnego.

Przykładowe schematy, przygotowane przez firmę VULCAN, dostarczane są wraz z systemem. Inne schematy można tworzyć samodzielnie (np. modyfikując istniejące). Zbudowane samodzielnie schematy oceniania można publikować w szkolnej bibliotece w celu udostępnienia ich innym nauczycielom.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dziennik elektroniczny, dla nauczyciela
Słowa kluczowe:
ocena opisowa,ocena diagnostyczna, ocenianie, nauczanie początkowe, edukacja wczesnoszkolna, klasy 1-3, szablon oceniania, biblioteka schematów,
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta