UONET+. Planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli

Przewodnik

Moduł Zastępstwa dedykowany jest dla dyrektora lub wicedyrektora i wspomaga go w:

– w planowaniu zastępstw za nieobecnych nauczycieli,
– w ewidencjonowaniu dodatkowo płatnych godzin nauczycieli,
– w rozliczaniu stałych godzin ponadwymiarowych, zastępstw oraz godzin dodatkowo płatnych.

Z modułu Zastępstwa mogą korzystać użytkownicy, którym przypisano rolę Operator księgi zastępstw. Uprawnienia użytkownikom nadaje administrator w module Administrowanie.

W module na bieżąco prowadzi się ewidencję nieobecności nauczycieli i oddziałów oraz wprowadza doraźne zmiany do planu lekcji.

Moduł udostępnia specjalne mechanizmy przeglądania planu lekcji, które ułatwiają planowanie zastępstw. Kandydatów na zastępców można poszukiwać wśród nauczycieli spełniających jeden lub kilka z następujących warunków:

– ma przynajmniej jedną lekcję w dniu,
– ma na wskazanej lekcji okienko,
– ma okienko wynikające z nieobecności oddziału,
– ma lekcję skrajną ze wskazanym oddziałem,
– kończy lekcje lub zaczyna po wskazanej,
– uczy tego samego przedmiotu,
– uczy we wskazanym oddziale,
– ma nie więcej godzin niż … .

Moduł automatycznie wychwytuje sytuacje, w których lekcja nieobecnego nauczyciela jest skrajną lekcją w planie oddziału lub pokrywa się z nieobecnością oddziału.

Nauczyciele w module Dziennik „widzą” zmodyfikowany plan zajęć na bieżący dzień i według niego realizują lekcje. Informacje o zrealizowanych lekcjach z modułu Dziennik trafiają do modułu Zastępstwa i są wykorzystywane do rozliczania stałych godzin ponadwymiarowych nauczycieli oraz godzin dodatkowo płatnych.

W przewodniku opisano, jak w module Zastępstwa:

– zarządzać słownikami,
– rejestrować nieobecności nauczycieli i oddziałów,
– wprowadzać doraźne zmiany do planu lekcji.

Pokazano również, jak wprowadzone do planu zmiany prezentowane są w module Dziennik.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie

Porady powiązane [1]

data aktualizacji
UONET+. Rozliczanie godzin nauczycieli
Przewodnik

[poziom: średniozaawansowany]
2021-07-21
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dla dyrektora, dla nauczyciela, dziennik elektroniczny
Słowa kluczowe:
moduł Zastępstwa, zastępstwo, zastępstwa, doraźna zmiana planu lekcji, plan lekcji, zmiana, nieobecność oddziału, nieobecność nauczyciela, odwołanie lekcji, podział na grupy, łączenie grup, łączenie oddziałów
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta