UONET+. W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy?

Przewodnik

Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik.

Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko w trybie odczytu) do kartotek uczniów, księgi uczniów i księgi ewidencji dzieci oraz rejestru wydawanych dokumentów. Może również sporządzać wszystkie wydruki dostępne z poziomu modułu oraz generować pliki z danymi uczniów dla Hermesa oraz w formacie SOU.

Natomiast w module Dziennik dyrektor może na bieżąco monitorować pracę nauczycieli poprzez przeglądanie zapisów w dziennikach oddziałów oraz sporządzanie różnorodnych zestawień i statystyk. Może również rejestrować przeprowadzone obserwacje lekcji oraz kontrole dzienników.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
sekretariat uczniowski, dziennik elektroniczny, dla dyrektora
Słowa kluczowe:
monitorowanie, praca szkoły, wydruki, zestawienia, statystki, rozkłady ocen, średnie ocen, frekwencja, ceny, ocenianie, kontrola, kontrolowanie, analiza danych, excel, dane uczniów, dziennik, moduł Dziennik, sekretariat, moduł Sekretariat
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta