UONET+. Jak wprowadzić oceny roczne z przedmiotu religia/etyka, aby pojawiły się we właściwym miejscu na arkuszach ocen i świadectwach uczniów?

W systemie UONET+ na zamkniętej liście przedmiotów nie występuje przedmiot religia/ etyka. Występują natomiast przedmioty religia i etyka i tylko te przedmioty należy umieszczać w dziennikach oddziałów. Wówczas oceny roczne wystawione z tych przedmiotów trafiają na właściwe miejsce w arkuszu ocen ucznia oraz na świadectwie, tj. do wiersza religia/ etyka znajdującego się nad sekcją Obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

Przedmiot religia/etyka może pojawić się w słowniku przedmiotów w wyniku migracji danych z systemu UONET. Jeśli wychowawcy dodadzą ten przedmiot do dziennika oddziału (zamiast dwóch przedmiotów etyka i religia), to ocena roczna z tego przedmiotu pojawi się w arkuszach ocen uczniów oraz na świadectwach, ale w sekcji Obowiązkowe zajęcia edukacyjne.

W poradzie tej przedstawimy, jak należy – w opisanej powyżej sytuacji – wprowadzić oceny roczne uczniów z religii lub etyki, aby pojawiły się one w arkuszu ocen i na świadectwie we właściwym miejscu.

Konieczne będzie wykonanie następujących czynności przez wychowawcę w module Dziennik:

  1. Dodanie religii i etyki do listy przedmiotów oddziału.
  2. Oznaczenie przedmiotu religia/etyka jako przedmiot, który nie obowiązuje wszystkich uczniów.
  3. Oznaczenie religii jako przedmiot, który nie obowiązuje uczniów uczących się etyki. Oznaczenie etyki jako przedmiot, który nie obowiązuje uczniów uczących się religii.
  4. Wprowadzenie ocen rocznych uczniów z religii lub etyki.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dziennik elektroniczny, dla nauczyciela
Słowa kluczowe:
religia, etyka, oceny roczne, arkusz ocen, arkusze ocen, świadectwo, świadectwa, drukowanie świadectw, dziennik, moduł Dziennik
Poziom:
zaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta