Dziennik VULCAN. Modyfikowanie i wprowadzanie frekwencji uczniów w dzienniku oddziału

Tabele frekwencji dostępne w widoku Dziennik oddziału systemu Dziennik VULCAN przeznaczone są przede wszystkim do przeglądania frekwencji uczniów wybranego oddziału na lekcjach w celu wykrycia ewentualnych braków lub błędów. W widoku tym można zauważone braki uzupełnić, a błędy poprawić. Dostęp do tabeli frekwencji oddziału ma wychowawca oraz nauczyciele uczący w oddziale.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Dziennik VULCAN (dawniej UONET+)
Kategorie:
dziennik elektroniczny, dla nauczyciela
Słowa kluczowe:
frekwencja, obecność, nieobecność, sprawdzanie obecności, frekwencja na lekcji, lekcja, dziennik oddziału, sprawdzanie obecności, dziennik, moduł Dziennik
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta