UONET+. Jak korzystać z tabel frekwencji dostępnych w widokach Lekcja oraz Dziennik oddziału?

Przewodnik

W systemie UONET+ frekwencję uczniów na lekcjach rejestruje się w module Dziennik, w widoku Dziennik/ Lekcja lub w widoku Dziennik/ Dziennik oddziału.

Widok Dziennik/ Lekcja przeznaczony jest przede wszystkim do dokumentowania bieżących lekcji nauczycieli, czyli zarejestrowania faktu odbycia lekcji w systemie, wpisania tematu lekcji, odnotowania frekwencji, wpisania ocen i uwag. Wykonywanie tych operacji jest proste i szybkie, gdyż system wiele informacji podpowiada. W widoku tym nauczyciel może również dowolnie modyfikować/ ustalać skład grupy na lekcji. W widoku tym nauczyciele mogą wprowadzać zapisy wyłącznie na lekcjach, które sami utworzyli. Dotyczy to również wychowawców oddziałów, którzy w tym widoku traktowani są tak samo jak nauczyciele.

Widok Dziennik/ Dziennik oddziału udostępnia dzienniki oddziałów. Przeznaczony jest między innymi do przeglądania i modyfikowania zapisów związanych z przeprowadzonymi w oddziale lekcjami (tematów lekcji, frekwencji, ocen uczniów itp.). Dostęp do dziennika oddziału ma jego wychowawca oraz nauczyciele uczący w oddziale. Wychowawca może w dzienniku swojego oddziału wprowadzać i modyfikować wszystkie zapisy związane z lekcjami, także w zastępstwie innych nauczycieli. Natomiast nauczyciele mogą modyfikować tylko zapisy tych lekcji, które przeprowadzili. W widoku tym nauczyciele uczący w oddziale mogą również rejestrować lekcje i wprowadzać zapisy związane ze swoimi lekcjami, jednak operacje te znacznie prościej i szybciej wykonuje się w widoku bieżącej lekcji.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie

Porady powiązane [1]

data aktualizacji
UONET+. Jak w module Dziennik uwzględniany jest faktyczny czas przebywania ucznia w oddziale?
[poziom: średniozaawansowany]
2021-07-21
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dla nauczyciela, dziennik elektroniczny
Słowa kluczowe:
dziennik oddziału, sprawdzanie obecności, frekwencja, lekcja, poradnik, przewodnik, dziennik, moduł Dziennik, frekwencja na lekcji
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta