UONET+. Dokumentowanie zajęć realizowanych w grupach (także międzyoddziałowych)

Przewodnik

System UONET+ umożliwia w prosty sposób i intuicyjny sposób opisywanie zajęć realizowanych w grupach, także międzyoddziałowych.

Aby możliwe było rejestrowanie w dziennikach takich lekcji, konieczne jest:

  • w module Administrowanie – utworzenie listy wszystkich kryteriów podziału uczniów na grupy zajęciowe stosowanych w szkole (np. według płci, według poziomu nauczania, według numeru w dzienniku itp.) oraz zdefiniowanie dla każdego kryterium wszystkich możliwych podziałów (grup);
  • w module Dziennik – w dzienniku każdego oddziału wskazanie kryteriów podziału stosowanych w oddziale i przypisanie uczniów do grup zajęciowych występujących w ramach tych kryteriów.

Jeśli zajęcia w grupach zostaną poprawnie opisane w planach lekcji oddziałów, to nauczyciel przeprowadzający zaplanowaną lekcję zawsze będzie „widział” w swoim planie lekcji (w widoku Lekcja) właściwy opis grupy zajęciowej (także międzyoddziałowej).


Otwórz dokument PDF z poradą >>
Zobacz film: Rejestrowanie i dokumentowanie lekcji z grupą międzyoddziałową >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dla administratora szkolnego, dla nauczyciela, dziennik elektroniczny
Słowa kluczowe:
zajęcia międzyoddziałowe, grupy zajęciowe, kryteria podziału, rodzaje grup, plan lekcji, dziennik oddziału, lekcja, rejestrowanie lekcji, poradnik, dziennik, moduł Dziennik
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta