UONET+. Jak zdefiniować nowe kryterium podziału na grupy zajęciowe?

Kryteria podziału uczniów na grupy zajęciowe definiuje administrator systemu UONET+ w module Administrowanie.

Zadanie to jest bardzo ważne i wymaga przemyślenia, aby niepotrzebnie nie mnożyć liczby kryteriów. Przede wszystkim kryteria i podziały staramy się definiować uniwersalnie, aby można było je stosować w wielu oddziałach. Przykładem takiego uniwersalnego kryterium, definiowanego w systemie domyślnie, jest podział uczniów ze względu na płeć (na chłopców i dziewczynki). Uczniów można dzielić na grupy według tego kryterium na każdym przedmiocie i w każdym oddziale, do którego należą chłopcy i dziewczęta.


Otwórz dokument PDF z poradą >>
Zobacz film: Jak utworzyć nowy rodzaj grupy zajęciowej >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dziennik elektroniczny, dla nauczyciela, dla administratora szkolnego
Słowa kluczowe:
grupa zajęciowa, podział na grupy, rodzaj grupy, administrowanie, moduł Administrowanie
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta