Dotacje. Propozycje nazw pozycji słownika DPD na rok 2022

W związku ze zmianami rozporządzenia, które ma obowiązywać od 01.01.2022 prezentujemy tabelę z propozycjami nazw pozycji DPD.

Całość rozporządzenia dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podzial-czesci-oswiatowej-subwencji-ogolnej-w-2022-roku.  

Dla zwiększenia czytelności wyboru odpowiednich wag P przez dotowane jednostki przy składaniu sprawozdań w 2022 roku, proponujemy w nazwie pozycji słownika DPD umieścić symbol wagi P w roku 2022, poprzedzony literką n-nowy, a w nawiasie umieścić symbol wagi P z roku 2021, poprzedzony literką s – stary.

Przykład nazwy pozycji słownika DPD:
nP3(sP2) dla uczniów szkół podstawowych, branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących i techników, dla dzieci i młodzieży, w których iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas w szkole, ustalony zgodnie z ust. 12, jest niższy lub równy 18 w i-tej jednostce samorządu terytorialnego spełniającej kryterium, o którym mowa w ust. 14; waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P25, P26 i P27 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych.

rok 2021 waga P2 dla uczniów szkół podstawowych, branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących i techników, dla dzieci i młodzieży, w których iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas w szkole, ustalony zgodnie z ust. 12, jest niższy lub równy 18 w i-tej jednostce samorządu terytorialnego spełniającej kryterium, o którym mowa w ust. 13; waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P24, P25 i P26 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych.

rok 2022 waga P3 dla uczniów szkół podstawowych, branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących i techników, dla dzieci i młodzieży, w których iloraz liczby uczniów w szkole i rzeczywistej liczby klas w szkole, ustalony zgodnie z ust. 12, jest niższy lub równy 18 w i-tej jednostce samorządu terytorialnego spełniającej kryterium, o którym mowa w ust. 14; waga nie obejmuje uczniów przeliczanych wagami P25, P26 i P27 oraz uczniów szkół i oddziałów specjalnych.

Pozycje słownika DPD mają jednoznacznie wskazywać na konkretną wagę P z rozporządzenia MEN (nie należy łączyć ze sobą kilku wag P z rozrządzenia w jedną pozycję w słowniku DPD).

W załączeniu propozycje przedrostków dla wszystkich wag.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Dotacje
Kategorie:
dla pracownika JST, organizacja oświaty w JST
Słowa kluczowe:
Dotacje, DPD, wagi, 2022
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta