Arkusz Optivum. Jak opisywać w arkuszu nauczycieli, którzy realizują obowiązki o różnym tygodniowym wymiarze godzin?

Od 1 września 2018 roku w Karcie Nauczyciela obowiązuje ust. 5c artykułu 42 określający, w jaki sposób należy ustalać obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin nauczycieli realizujących obowiązki o różnym pensum. Przepis ten mówi, że:

Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Przepis ten zatem jednoznacznie określa sposób wyznaczania tygodniowego pensum bazowego nauczyciela, który realizuje obowiązki o różnym pensum.

Wyznaczony w ten sposób tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela bywa potocznie nazywany pensum uśrednionym. Należy go wyliczyć samodzielnie, według wzoru podanego w Karcie Nauczyciela.

Oznacza to, że dla nauczyciela, którego obowiązuje uśrednione pensum, zarówno pensum bazowe, jak i pensa wszystkich tytułów płatności związane z przydziałami tego nauczyciela muszą być równe uśrednionemu pensum.

W poradzie pokazujemy, jak w programie Arkusz Optivum wpisać uśrednione pensum przy zajęciach i innych tytułach płatności oraz w danych nauczyciela.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Arkusz Optivum
Kategorie:
organizacja jednostki oświatowej, dla dyrektora
Słowa kluczowe:
pensum, uśrednienie, uśrednione pensum, obowiązki o różnym pensum,
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta