Płace VULCAN - Jak naliczyć świadczenie urlopowe dla nauczycieli

Świadczenie urlopowe przysługuje nauczycielom na podstawie art. 53 ust.1a Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.):

Art. 53.1a. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o którym mowa w ust. 1, wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Świadczenie urlopowe jest wypłacane z funduszu socjalnego.

W poradzie opisano wszystkie czynności, jakie należy wykonać w programie Płace VULCAN w celu naliczenia świadczenia urlopowego dla nauczycieli. Pokazano również na przykładzie, jak program wylicza kwotę świadczenia urlopowego.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Płace VULCAN
Kategorie:
dla kadrowej/płacowej, płace i rozliczenia
Słowa kluczowe:
fundusz socjalny, algorytm, stawka świadczenia urlopowego
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta