UONET+. Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa?

Przewodnik

Od roku szkolnego 2017/2018 przygotowując świadectwa należy stosować przepisy z rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. System UONET+ od wersji 18.02 został przystosowany do tych przepisów.

W przewodniku przedstawiamy czynności, które należy wykonać w systemie, aby wydrukować świadectwa uczniom.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
sekretariat uczniowski, dziennik elektroniczny, dla sekretarza szkoły, dla administratora szkolnego, dla nauczyciela
Słowa kluczowe:
świadectwo, arkusz ocen, drukowanie świadectw, dziennik oddziału, oceny roczne, promocja,
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta