Arkusz. Jak od roku 2018/19 opisywać w arkuszu nauczycieli, którzy realizują obowiązki o różnym tygodniowym wymiarze godzin?

Od 1 września 2018 roku w Karcie Nauczyciela będzie obowiązywał ust. 5c artykułu 42 określający, w jaki sposób należy ustalać obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin nauczycieli realizujących obowiązki o różnym pensum. Przepis ten mówi, że:

Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć ustala się jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynik zaokrągla się do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do pół godziny pomija się, a powyżej pół godziny liczy się za pełną godzinę. Godziny wyliczone ponad ten wymiar stanowią godziny ponadwymiarowe.

Przepis ten zatem jednoznacznie określa sposób wyznaczania tygodniowego pensum bazowego nauczyciela, który realizuje obowiązki o różnym pensum.

Wyznaczony w ten sposób tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin nauczyciela bywa potocznie nazywany pensum uśrednionym.

W poradzie pokazujemy, jak moduł Arkusz wspiera użytkownika przy wyznaczaniu i wprowadzaniu do umowy tygodniowego pensum bazowego nauczycieli realizujących obowiązki o różnym tygodniowym wymiarze godzin, wyliczonego zgodnie z cytowanym przepisem. Pokazujemy również, co należy zrobić, aby program poprawnie wyliczał etaty takich nauczycieli.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Sigma - moduł Arkusz
Kategorie:
organizacja jednostki oświatowej, dla dyrektora
Słowa kluczowe:
pensum uśrednione, wymiar godzin, różne pensum, etat, wymiar etatu, etat według pensum umowy, pensum umowy, pensum bazowe, pensum, uśrednienie,
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta