Jak udostępnić dane na potrzeby wykonania usługi serwisowej lub wdrożeniowej?

Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z realizacji usług związanych z konfiguracją, parametryzacją bądź uruchomieniem nowych systemów firmy VULCAN, proszeni są czasami o udostępnienie różnych danych, najczęściej kopii zapasowych.

Dane mogą być przekazane pracownikowi firmy VULCAN po podpisaniu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Danych nie należy przesyłać za pomocą poczty mailowej (w postaci załączników), ale należy je umieszczać na specjalnie przeznaczonym do tego celu zabezpieczonym serwerze, za pomocą protokołu SCP.

Użytkownik, po zalogowaniu do serwera, ma dostęp do dedykowanego tylko dla niego folderu, w którym może umieścić swoje dane.

Z uwagi na ochronę danych osobowych, dane te powinny być zabezpieczone hasłem. W tym celu należy przygotowany folder z plikami (lub plik) spakować do archiwum ZIP za pomocą dowolnego programu do kompresowania i rozpakowywania plików (np. WinRAR, WinZIP, 7-Zip, Bandizip).

W poradzie opisano, jak zabezpieczać pliki hasłem za pomocą darmowego programu 7-Zip oraz jak umieścić je na serwerze firmy VULCAN z wykorzystaniem aplikacji WinSCP.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Inwentarz Optivum, Księgowość Optivum, Księgowość Optivum - moduły, Magazyn Optivum, MOL Optivum, Stołówka Optivum
Kategorie:
reforma oświaty 2017, problemy techniczne, dla dyrektora, dla administratora szkolnego, dla administratora JST
Słowa kluczowe:
kopia, przekazywanie danych, 471, szyfrowanie danych, kompresja, archiwum, ZIP, usługa, wdrożenie, ftp,umowa, pdo, oświadczenie, przetwarzanie danych osobowych
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta