Arkusz. Jakie dane wykazywane są w zestawieniu podsumowującym opis organizacji jednostki?

Raport zawiera podsumowania dotyczące oddziałów, uczniów, pracowników oraz przydziałów nauczycielskich. Składa się z części: Oddziały i uczniowie, Oddziały szczegółowo, Grupy nieoddziałowe szczegółowo, Pracownicy i etaty, Liczba nauczycieli przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, Godziny i etaty wynikające z przydziałów nauczycielskich, Zajęcia świetlicowe.

Część Oddziały i uczniowie zawiera tabelę, w której wykazywana jest liczba oddziałów i liczba uczniów w różnych układach.

W części Oddziały szczegółowo dla każdego oddziału wykazywana jest liczba uczniów oraz wymiar godzin wybranych zajęć. Dane dotyczące oddziałów przedszkolnych wykazywane są w oddzielnej tabeli.

Tabela Grupy nieoddziałowe szczegółowo zawiera podstawowe dane o grupach nieoddziałowych w jednostce.

W części Pracownicy i etaty wykazywane są liczby pracowników w całej jednostce ogółem i na stanowiskach kierowniczych oraz liczba etatów przeliczeniowych ogółem (w podziale na nauczycieli i pracowników administracji i obsługi).

W części Liczba nauczycieli przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych wykazywane są liczby nauczycieli z przypisaną deklaracją złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego (w podziale na stopnie awansu zawodowego i termin złożenia wniosku).

W części Godziny i etaty wynikające z przydziałów nauczycielskich wykazywana jest ogólna liczba godzin nauczycielskich i etatów wynikających z przydziałów oraz liczba godzin nauczycielskich i etatów wynikających z przydziałów niektórych zajęć i obowiązków.

W części Zajęcia świetlicowe wykazywane są informacje dotyczące zajęć świetlicowych.

Jeśli jednostka ma składową lub grupę oddziałów typu przedszkolnego (ale nie jest samodzielnym przedszkolem), to dane w częściach Pracownicy i etaty oraz Godziny i etaty wynikające z przydziałów nauczycielskich prezentowane są w trzech tabelach:
– łącznie dla całej jednostki,
– z wyłączeniem przedszkola,
– tylko dla przedszkola.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Sigma - moduł Arkusz, Sigma - pozostałe moduły
Kategorie:
organizacja jednostki oświatowej, dla dyrektora
Słowa kluczowe:
raport, opis organizacji,arkusz organizacyjny, zestawienie podsumowujące, godziny, etaty, liczba uczniów,liczba oddziałów, liczba pracowników, liczba nauczycieli
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta