Jak posługiwać się systemem UONET+ w codziennej pracy? - przewodniki dla administratora, sekretarza, dyrektora i nauczycieli

Zachęcamy do korzystania z porad-przewodników, które opisują, jak poprawnie wprowadzać dane oraz jak korzystać z systemu w codziennej pracy.


Przewodniki dla administratora systemu

Jak rozpocząć pracę z systemem UONET+? >>


Przewodniki dla sekretarza szkoły

Gromadzenie danych uczniów >>

Rejestrowanie przepływów uczniów >>

Gromadzenie danych i rejestrowanie przepływów przedszkolaków >>


Przewodniki dla dyrektora szkoły

W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? >>

Planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli>>

Rozliczanie godzin nauczycieli>>


Przewodniki dla nauczycieli

Prowadzenie dziennika oddziału przez wychowawcę >>

Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ >>

Dokumentowanie zajęć realizowanych w grupach (także międzyoddziałowych) >>

Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach nauczania indywidualnego >>

Dokumentowanie lekcji i prowadzenie dzienników w klasach 1-3 szkoły podstawowej >>

Sporządzanie ocen opisowych i diagnostycznych uczniów z wykorzystaniem schematów oceniania >>

Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego >>

Dokumentowanie zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych >>

Praca z rozkładami materiału nauczania >>

Jak korzystać z tabel frekwencji dostępnych w widokach Lekcja oraz Dziennik oddziału? >>

Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów? >>

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? >>

Prowadzenie dziennika świetlicy>>

Organizacja wycieczki szkolnej z wykorzystaniem systemu UONET+>>

Usprawiedliwianie nieobecności uczniów przez rodziców/opiekunów prawnych>>

Ewidencja obecności dzieci w przedszkolu>>

Wprowadzanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej wykorzystywanych w oddziałach przedszkolnych>>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie

Porady powiązane [1]

data aktualizacji
Posługiwanie się systemem UONET+ - filmy instruktażowe
[poziom: podstawowy]
2017-01-02
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dla administratora szkolnego, dla dyrektora, dla nauczyciela, dla sekretarza szkoły, dziennik elektroniczny, sekretariat uczniowski
Słowa kluczowe:
przewodnik, poradnik, e-dziennik, drukowanie świadectw, przygotowanie świadectw, świadectwa, arkusze ocen, księga uczniów, dokumentacja szkolna, przepływy, klasy 1-3, nauczanie indywidualne, kształcenie modułowe, szkoła dla dorosłych, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia międzyoddziałowe, frekwencja, rozkład materiału nauczania, dziennik świetlicy, księga zastępstw, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa, moduł Zastępstwa, dziennik, moduł Dziennik, Sekretariat, moduł Sekretariat, administrowanie, moduł Administrowanie, oddziały przedszkolne, wycieczki, usprawiedliwienia, świetlica
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta