UONET+. Jak korzystać z kalendarza sprawdzianów i kartkówek?

Kalendarz sprawdzianów dostępny jest w module Dziennik i służy do wpisywania zapowiadanych w oddziale sprawdzianów i kartkówek. System pilnuje zadanych limitów dotyczących liczb sprawdzianów, kartkówek i prac klasowych w dniu i w tygodniu i sygnalizuje, gdy zostaną one przekroczone.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dziennik elektroniczny, dla nauczyciela
Słowa kluczowe:
kalendarz sprawdzianów, kalendarz kartkówek, sprawdziany, kartkówki, sprawdzian, kartkówka, praca klasowa, dziennik, moduł Dziennik
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta