UONET+. Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów? [Archiwalna]

Przewodnik

Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy wprowadzą wszystkie wymagane dane, to możliwe jest przygotowanie i wydrukowanie arkuszy ocen i świadectw uczniów.

Arkusze ocen i świadectwa uczniów może drukować sekretarz szkoły w module Sekretariat lub wychowawca oddziału w module Dziennik (tylko dla swojego oddziału).

W przewodniku pokażemy, jak gromadzić dane na potrzeby arkuszy ocen i świadectw oraz jak wydrukować te dokumenty.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
sekretariat uczniowski, dziennik elektroniczny, dla sekretarza szkoły, dla nauczyciela, dla administratora szkolnego
Słowa kluczowe:
arkusz ocen, świadectwo, oceny roczne, wyniki klasyfikacji, klasyfikacja końcowa, drukowanie świadectw, przygotowanie świadectw, wypełnianie arkuszy ocen, dziennik, moduł Dziennik,
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta