UONET+. Rejestrowanie przepływów uczniów

Przewodnik dla sekretarza szkoły

System UONET+ umożliwia rejestrowanie wszystkich faktów związanych z przepływami uczniów w ciągu roku szkolnego. Fakty te rejestruje sekretarz szkoły w module Sekretariat.

Na podstawie dat przepływów ucznia wyznaczane są okresy istnienia ucznia w poszczególnych oddziałach oraz poza szkołą, które uwzględniane są również w module Dziennik (podczas konstruowania składów grup na realizowanych lekcjach, w tabeli frekwencji dostępnej z poziomu dziennika oddziału, w zestawieniach).

Przepływ zarejestrowany w module Sekretariat generuje rozbieżność w danych ucznia między modułami Sekretariat i Dziennik w zakresie przypisania do oddziałów. Rozbieżność ta wykazywana jest od razu na stronie startowej dyrektora szkoły, sekretarza szkoły oraz wychowawców oddziałów, na kaflu Niezgodności i powinna być od razu usunięta poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów w dziennikach oddziałów.

W przewodniku przedstawiono, jak rejestrować przepływy uczniów, aby nie występowały rozbieżności między modułami Sekretariat i Dziennik.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
sekretariat uczniowski, dla sekretarza szkoły
Słowa kluczowe:
przekazanie, przekazanie ucznia, przeniesienie, przeniesienie ucznia, przepływy, przepływy uczniów, zmiana oddziału, skreślenie, skreślenie ucznia, sekretariat, moduł Sekretariat
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta