Arkusz. Jak opisać w arkuszu zajęcia rewalidacyjne?

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się tylko w przypadku ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. W orzeczeniu powinny być wskazane rodzaje zajęć rewalidacyjnych, w jakich powinien uczestniczyć uczeń.

Zajęcia rewalidacyjne muszą być wykazane w projekcie organizacyjnym.

Zajęcia rewalidacyjne mogą być prowadzone przez nauczycieli zajęć edukacyjnych posiadających odpowiednie przygotowanie specjalistyczne, a także przez pedagoga, psychologa czy logopedę, w ramach powierzonych im zadań.

W poradzie przedstawimy, jak opisywać w arkuszu zajęcia rewalidacyjne w przypadku, gdy uczestniczy w nich wielu uczniów w jednostce.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Sigma - moduł Arkusz
Kategorie:
organizacja jednostki oświatowej, dla dyrektora
Słowa kluczowe:
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, rewalidacja, grupa nieoddziałowa, tytuł płatności, przydziały
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta