UONET+. Ustalanie frekwencji uczniów na lekcjach przez wychowawcę

Wychowawca może na każdej porze lekcyjnej, na której odbyły się zajęcia, zweryfikować i ustalić ostateczne wpisy frekwencji i przynależność do grup zajęciowych uczniów swojego oddziału. Funkcjonalność ta jest szczególnie przydatna w sytuacji, gdy uczeń zostanie omyłkowo wciągnięty do składu kilku grup na jednej porze lekcyjnej lub nie zostanie wciągnięty do składu żadnej grupy.

Przypadki wpisania ucznia na różne lekcje na tej samej porze lekcyjnej wykazywane są w zestawieniu Wpisy frekwencyjne jednego ucznia na kilku lekcjach jednocześnie, natomiast przypadki nieprzypisania ucznia do żadnej grupy zajęciowej – w zestawieniu Wpisy frekwencyjne bez przypisania do lekcji.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie

Porady powiązane [1]

data aktualizacji
UONET+. Prowadzenie dziennika oddziału przez wychowawcę
Przewodnik

[poziom: podstawowy]
2021-07-14
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dziennik elektroniczny, dla nauczyciela
Słowa kluczowe:
frekwencja, obecność, sprawdzanie obecności, rejestrowanie nieobecności, nieobecność, lekcja, dziennik oddziału, dziennik, moduł Dziennik
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta