Księgowość Optivum. Jak zweryfikować poprawność kwot w zestawieniu budżetowym?

Na wyliczenie kwoty w zestawieniu budżetowym ma wpływ wiele czynników, głównie jest to ustalona definicja na zakładce Kolumny (przypisanie kont do odpowiedniej kategorii), a także poprawność zapisów księgowych. Pozostałymi czynnikami są ograniczenia dokonane na pozostałych zakładkach (fundusz, zadanie, jednostka, dziennik), a także data i pozostałe ograniczenia z zakładki Zakres.

Najczęstszym błędem użytkownika przy kontrolowaniu kwot w samodzielnie tworzonym zestawieniu obrotów, jest brak uwzględnienia wszystkich kont przypisanych do danej pozycji definicji (zakładka Kolumny), a także nieograniczanie tego zestawienia do klasyfikacji budżetowej i pozostałych słowników (jeśli tak ustawiono zestawienie budżetowe).

Przykładowo, weryfikując kwotę z kolumny Wykonanie wydatków dotyczącej sprawozdania Rb-28s, użytkownik tworzy zestawienie obrotów na koncie, ograniczając datę i wprowadzając „z pamięci” jedno konto, np. 130. Kwota zbiorcza, która wyjdzie dla takiego zestawienia, może różnić się od kwoty zbiorczej kolumny Wykonanie wydatków Rb-28s, gdyż np. na zakładce Kolumny użytkownik zdefiniował więcej kont z kategorią Wykonanie wydatków lub określił tylko jedno konto analityczne, a zestawienie tworzy dla konta syntetycznego.

Aby mieć dokładny obraz, co wchodzi w skład wyliczonej kwoty w zestawieniu, należy dokładnie odtworzyć ustawienia zestawienia budżetowego w zestawieniu obrotów, a najlepiej ograniczyć wyniki do konkretnego paragrafu, w którym zauważyliśmy nieprawidłowość.

W programie Księgowość Optivum od wersji 14.00.0600 można z poziomu zestawienia budżetowego wywołać zestawienie obrotów na koncie oraz zestawienie obrotów i sald. Zestawienia te tworzone są z ustawieniami zestawienia budżetowego (konta, klasyfikacja budżetowa, fundusze, zadania).

W poradzie pokażemy, w jaki sposób można wykorzystać ten mechanizm do weryfikacji poprawności definicji zestawienia i zapisów księgowych.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Księgowość Optivum
Kategorie:
dla księgowej, dokumentacja księgowa i okołoksięgowa
Słowa kluczowe:
kontrolowanie kwot, weryfikacja kwot, zestawienie budżetowe, rb, zestawienie obrotów na koncie, definicja zestawienia,
Poziom:
zaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta