Księgowość Optivum. Jak wykonać zestawienie Rb-50?

Sprawozdanie Rb-50 sporządza się oddzielnie dla dotacji i wydatków. W sprawozdaniu tym wykazuje się:

  • dla dotacji – wynikające z planu finansowego kwoty dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji oraz kwoty otrzymanych dotacji;
  • dla wydatków – planowane wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz wykonane w danym roku wydatki z dotacji.

Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Księgowość Optivum
Kategorie:
dokumentacja księgowa i okołoksięgowa, dla księgowej
Słowa kluczowe:
sprawozdanie budżetowe, rb 50, rb50
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta