Plan lekcji Optivum. Jak ustalić właściwe terminy odbywania zajęć przez oddziały?

Tworzenie szkieletu planu należy rozpocząć od ustalenia właściwych terminów odbywania zajęć przez poszczególne oddziały. Terminy odbywania zajęć oznaczane są w planie oddziału gwiazdką. Po pierwszym wczytaniu arkusza proponowane jest równomierne rozmieszczenie ich we wszystkich dniach pracy szkoły.

Program Plan lekcji Optivum na bieżąco wylicza i wyświetla na pasku na dole okna różnicę między liczbą gwiazdek umieszczonych w planie a teoretyczną minimalną liczbą gwiazdek niezbędnych do jego ułożenia przez mechanizm układania automatycznego (parametr Bilans gwiazdek).

Minimalna liczba gwiazdek niezbędnych do ułożenia planu obliczana jest przy założeniu, że lekcje dzielone rozmieszczone są w taki sposób, że nie wymaga to zwiększania liczby terminów odbywania zajęć. Na przykład, jeśli oddział podzielony jest na lekcjach WF na dwie grupy uczniów i zajęcia te mogą się odbywać w tych samych terminach (wykorzystując te same gwiazdki w planie oddziału), wówczas bilans gwiazdek w planie tego oddziału powinien być zerowy. Gdyby jednak lekcje te miały odbywać się w różnych terminach, to do ułożenia planu potrzebna byłaby większa od minimalnej liczba gwiazdek (czyli bilans gwiazdek powinien być wówczas większy od zera).

Ujemny bilans gwiazdek zawsze oznacza niemożność automatycznego ułożenia planu, natomiast nadmiar gwiazdek stwarza zagrożenie, że w planie oddziału pojawią się okienka.

Rozmieszczając gwiazdki w planie musimy pamiętać o konieczności kontrolowania ich bilansu.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Plan lekcji Optivum
Kategorie:
dla dyrektora, organizacja jednostki oświatowej
Słowa kluczowe:
wstawianie gwiazdek, bilans gwiazdek, brak wolnego terminu,
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta