Księgowość Optivum. Jak zamknąć rok obrachunkowy?

Przed rozpoczęciem operacji zamknięcia roku konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych poprzez wykonanie kontrolnych zestawień obrotów i sald oraz zestawień budżetowych. Przed zamknięciem roku należy wydrukować wymagane prawem sprawozdania finansowe: rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki. Następnie należy dokonać niezbędnych ustawowych przeksięgowań związanych ze sporządzeniem bilansu rocznego za dany rok obrachunkowy oraz sporządzić bilans próbny na podstawie dokumentów znajdujących się w buforze księgowań i dzienniku obrotów.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Księgowość Optivum
Kategorie:
dla księgowej, dokumentacja księgowa i okołoksięgowa, zarządzanie finansami
Słowa kluczowe:
księgowanie, zamykanie roku, sprawozdania finansowe
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta