Sigma. Przygotowanie projektu planu finansowego na podstawie arkusza organizacyjnego

Rola JO/Główny księgowy

Pracownik organu prowadzącego ustala, czy projekt planu finansowego powinien powstać w oparciu o jeden arkusz organizacyjny, czy też dwa.

System potrafi sam wybrać arkusze, na podstawie których powinien być opracowywany projekt planu finansowego. W wypadku jednego arkusza odrzucane są w pierwszej kolejności te arkusze, które nie spełniają minimalnego statusu określonego przez administratora w organie prowadzącym. Jeżeli kilka arkuszy spełnia warunek minimalnego statusu, to wybierany jest ten, który ma najpóźniejszą datą obowiązywania. W przypadku, gdy więcej arkuszy spełnia warunek minimalnego statusu i ma tę samą datę obowiązywania, wybierany jest ten arkusz, któremu status został zmieniony najpóźniej.

Natomiast, jeśli organ prowadzący ustalił, że projekt ma powstać z dwóch arkuszy (8+4), to pierwszy arkusz wybierany jest w sposób opisany wyżej, natomiast dla drugiego określa się minimalny status w parametrach systemu. W przypadku, gdy więcej arkuszy spełnia ten warunek system wybierze arkusz, któremu status został zmieniony najpóźniej.

Organ prowadzący definiuje również pozycje klasyfikacji budżetowej, na jakie mają zostać zmapowane wartości arkuszowe pobierane z arkusza organizacyjnego.

Dyrektor jednostki oświatowej (zalogowany do Sigmy w roli JO/Dyrektor) w module Arkusz ustala jedynie dwa parametry finansowe, które są związane z arkuszami organizacyjnymi danej jednostki. Są to:

  • zwiększenie składki wypadkowej ZUS,
  • wpływ nieobecności i zastępstw na wynagrodzenia nauczycieli (% wynagrodzeń brutto) – parametr ten powinien uwzględniać koszty nieobecności nauczycieli – zastępstwa i jednocześnie fakt, że chorujący nauczyciele mniej zarabiają.

W poradzie opisano, jak użytkownik w roli JO/Główny księgowy może utworzyć projekt planu finansowego, wykorzystując dane z Arkusza. Należy pamiętać, że rola ta umożliwia edycję struktury projektu planu finansowego.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Sigma - moduł Arkusz, Sigma - pozostałe moduły
Kategorie:
dla dyrektora, dla księgowej, zarządzanie finansami
Słowa kluczowe:
projekt planu finansowego, plan finansowy, arkusz organizacyjny
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta