Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki?

W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wykazuje się zmiany funduszu w danym okresie sprawozdawczym, jakie nastąpiły w poszczególnych składnikach funduszu z tytułu przychodów i kosztów, które są bezpośrednio odnoszone na fundusz jednostki.

Do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego i ich zmian służy konto 800 – Fundusz jednostki.

Konto Fundusz jednostki jest kontem pasywnym, dlatego na stronie Dt ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ct jego zwiększenia.

Zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki konto Fundusz jednostki może na dzień bilansowy wykazywać tylko saldo Ct, które oznacza stan funduszu jednostki.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Księgowość Optivum
Kategorie:
dla księgowej, dokumentacja księgowa i okołoksięgowa, zarządzanie finansami
Słowa kluczowe:
ZZFJ, sprawozdania finansowe
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta