UONET+. Jak wprowadzać do dziennika oceny cząstkowe uczniów?

W systemie UONET+ oceny cząstkowe uczniów wprowadza się w module Dziennik w widoku bieżącej lekcji lub dziennika oddziału.

W widoku bieżącej lekcji nauczyciele mogą wprowadzać oceny wyłącznie na lekcjach, które sami utworzyli. W dzienniku oddziału oceny cząstkowe może wprowadzać wychowawca oddziału (z wszystkich przedmiotów) oraz nauczyciele uczący w oddziale, ale tylko z przedmiotów, do których zostali przypisani w dzienniku oddziału.


Otwórz dokument PDF z poradą >>Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
dziennik elektroniczny, dla nauczyciela
Słowa kluczowe:
ocena cząstkowa, ocenianie uczniów, lekcja, dziennik oddziału, tabela ocen, wprowadzanie ocen, dziennik, moduł Dziennik
Poziom:
podstawowy

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta