Płace VULCAN. Jak sporządzić listę płac na dofinansowanie świadczeń dla pracowników ze środków ZFŚS?

Stosownie do postanowień art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200 ze zm.) dofinansowanie przyznane pracownikowi ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poczet pokrycia poczynionych przez niego wydatków na rekreację i wypoczynek, zakup opału lub inne bieżące potrzeby, co do zasady, stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy. Zatem od powyższego przychodu (z wyłączeniem pomocy losowej, oraz dopłat do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18) należy naliczyć i odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego stosowną zaliczkę na podatek dochodowy.

W poradzie przedstawimy przykłady, jak przygotować listę płac na dofinansowanie wypoczynku pracowników ze środków1) ZFŚS w trzech przypadkach:

  1. Dofinansowanie świadczeń dla pracowników wypłacane jest na konta pracowników (zaliczka na podatek dochodowy rozliczana jest w ramach środków ZFŚS).
  2. Dofinansowanie zmniejsza lub pokrywa koszt zbiorowego świadczenia dla pracowników (np. koszt wycieczki), a zaliczka na podatek dochodowy rozliczana jest w ramach środków ZFŚS.
  3. Dofinansowanie zmniejsza lub pokrywa koszt zbiorowego świadczenia dla pracowników (np. koszt wycieczki), a zaliczka na podatek dochodowy rozliczana jest w ramach innych wynagrodzeń pracowników.

Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Płace VULCAN
Kategorie:
płace i rozliczenia, dla kadrowej/płacowej
Słowa kluczowe:
lista płac, lista wypłat, wypoczynek, wypłata, świadczenie socjalne, socjalna lista, lista socjalna
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta