Płace Optivum. Jak wyznaczane są kwoty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla poszczególnych nauczycieli?

Jeśli wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego zapisami w Karcie Nauczyciela, to należy wypłacić jednorazowy dodatek uzupełniający.

Programy Płace Optivum oraz Jednorazowy dodatek uzupełniający (Artykuł30) wymieniają między sobą dane w celu wyznaczenia kwot tego wyrównania dla poszczególnych nauczycieli.

Wymiana danych pomiędzy programami przebiega w następujący sposób:

  1. W programie Płace Optivum przygotowywane jest sprawozdanie dla organu prowadzącego zawierające strukturę zatrudnienia wraz z kwotami wypłaconych wynagrodzeń w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego (wyznaczonymi według zasad ustalonych przez organ prowadzący).
  2. Sprawozdanie to eksportowane jest do programu Jednorazowy dodatek uzupełniający.
  3. Po przesłaniu do programu Jednorazowy dodatek uzupełniający sprawozdań z wszystkich jednostek wyznaczane są kwoty dodatku dla poszczególnych jednostek oświatowych w podziale na stopnie awansu zawodowego.
  4. Wyznaczone dla jednostki kwoty pobierane są do programu Płace Optivum i na ich podstawie wyznaczane są kwoty dodatku dla poszczególnych nauczycieli.

W poradzie przedstawimy algorytmy obliczeń wykonywanych w programie Płace Optivum.

Na potrzeby eksportu danych do aplikacji Jednorazowy dodatek uzupełniający oraz wyznaczenia kwot dodatku dla nauczycieli program Płace Optivum oblicza:
– średniomiesięczne etaty nauczycieli,
– średniomiesięczne zatrudnienie w podziale na grupy awansu zawodowego,
– osobiste stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Artykuł30, Płace Optivum
Kategorie:
dla kadrowej/płacowej, płace i rozliczenia
Słowa kluczowe:
obliczenia, algorytm, jednorazowy dodatek uzupełniający, średniomiesięczny etat, średniomiesięczne zatrudnienie, osobista stawka wynagrodzenia zasadniczego
Poziom:
zaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta