Jak wykonać eksport danych z programu Księgowość Optivum do SIO?

Program Księgowość Optivum eksportuje do systemu informacji oświatowej dane, którymi wypełniana jest tabela KO1 – Koszty.

Podstawowym warunkiem, który musi zostać spełniony, by eksport danych do programu SIO przebiegł poprawnie, jest zgodność między opisem struktury podmiotu w programie SIO a sposobem organizacji słownika jednostek w programie Księgowość Optivum.

W wypadku zespołów szkół możliwa jest sytuacja, że jednostka w programie Księgowość Optivum nie pokrywa się z „podmiotem prowadzącym bazę danych oświatowych” w rozumieniu SIO. Wówczas zaleca się rozróżnić jednostki po rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

W celu eksportowania danych z Księgowości Optivum do programu SIO należy wykonać następujące czynności:

  1. W programie Księgowość Optivum przygotować plik XVSIO z danymi.
  2. W programie SIO wygenerować strukturę jednostki i zapisać ją w pliku SIO.
  3. W programie SIO zapisać plik SIO w postaci rozkodowanej (w pliku XML).
  4. W programie Integrator SIO-Optivum scalić dane z plików: rozkodowanego (XML) oraz zawierającego dane wyeksportowane z Księgowości Optivum (XVSIO). Powstanie uzupełniony plik rozkodowany XML.
  5. W programie SIO zaimportować dane z uzupełnionego pliku XML do pliku SIO. Powstanie zakodowany plik SIO zawierający dane z Księgowości Optivum.

Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie

Porady powiązane [3]

data aktualizacji
Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?
[poziom: średniozaawansowany]
2015-03-01
Kontrola kompletności danych w pliku SIO
[poziom: średniozaawansowany]
2015-03-01
Jak pracować grupowo nad plikiem SIO podczas eksportu danych z programów Optivum?
[poziom: średniozaawansowany]
2015-03-20
Aplikacje:
Księgowość Optivum
Kategorie:
wymiana danych, system informacji oświatowej, dokumentacja księgowa i okołoksięgowa, dla księgowej
Słowa kluczowe:
system informacji oświatowej, sprawozdanie sio, xvsio, integrator sio-optivum, plik zakodowany, plik rozkodowany
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta