UONET+. Seryjne wprowadzanie lub modyfikowanie danych uczniów oraz informacji o obowiązku

W systemie UONET+ dane uczniów gromadzone są w kartotekach. Kartoteki te zakłada się w module Sekretariat. Niektóre kategorie danych dla wskazanej grupy uczniów można uzupełnić w kartotekach seryjnie. Wówczas dane te wprowadza się poprzez wypełnienie wygenerowanej do tego celu tabeli.

Seryjnie można wprowadzać/modyfikować:
– dane adresowe i kontaktowe ucznia,
– dane rodziców/opiekunów prawnych ucznia: dane podstawowe, adresowe i kontaktowe.

Funkcja seryjnej zmiany danych dostępna jest w widokach Kartoteki i księgi/ Uczniowie w oddziałach, Kartoteki i księgi/ Księga uczniów oraz Kartoteki i księgi/ Księga ewidencja dzieci.

Dodatkowo w widoku Kartoteki i księgi/ Księga ewidencja dzieci dostępna jest funkcja seryjnej zmiany informacji o obowiązku (czy podlega śledzeniu, czy uczeń ukończył szkołę podstawową, czy uczeń spełnił obowiązek szkolny).


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
sekretariat uczniowski, dla sekretarza szkoły
Słowa kluczowe:
dane ucznia, gromadzenie danych, seryjna zmiana danych, obowiązek szkolny, sekretariat, moduł Sekretariat
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta