UONET+. Jak dokumentować praktyki zawodowe uczniów?

System UONET+ umożliwia dokumentowanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych odbywanych przez uczniów. Zapisy związane z tymi zajęciami znajdują swoje odzwierciedlenie w arkuszach ocen uczniów. Ocena z praktyki zawodowej/ zajęć praktycznych może również pojawić się na świadectwie.

Aby wprowadzić do systemu informacje o odbytej praktyce ucznia, należy wykonać następujące czynności:

  1. Dopisać miejsce odbywania praktyki do słownika Zakłady pracy (w module Sekretariat lub Administrowanie).
  2. Opisać praktykę w kartotece ucznia na karcie Kariera (w module Sekretariat lub Dziennik).

Po wykonaniu tych czynności informacja o odbytej praktyce widoczna będzie w arkuszu ocen ucznia.

Jeśli oceny z praktyki zawodowej powinny pojawić się w arkuszach ocen uczniów w części dotyczącej wyników klasyfikacji rocznej oraz na świadectwie ucznia (na drugiej stronie, w części dotyczącej obowiązkowych zajęć edukacyjnych), to w module Dziennik należy dodać praktykę zawodową do listy przedmiotów oddziału i oznaczyć ją jako przedmiot obowiązkowy. Następnie wprowadzić oceny z praktyki jako oceny roczne.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
UONET+
Kategorie:
sekretariat uczniowski, dla administratora szkolnego, dla nauczyciela, dla sekretarza szkoły, dziennik elektroniczny
Słowa kluczowe:
praktyka zawodowa, zajęcia praktyczne, arkusz ocen, świadectwo
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta