Wymiana danych między programami Płace Optivum i Artykuł30

W wypadku kiedy wypłacone w ciągu roku wynagrodzenia nauczycieli nie osiągają poziomu wynagrodzenia zagwarantowanego zapisami w Karcie Nauczyciela, należy wypłacić im jednorazowy dodatek uzupełniający.

Programy Płace Optivum oraz Jednorazowy dodatek uzupełniający (Artykuł30) wymieniają między sobą dane w celu wyznaczenia kwot tego wyrównania dla poszczególnych nauczycieli.

Wymiana danych pomiędzy programami przebiega w następujący sposób:

  1. W programie Płace Optivum przygotowywane jest sprawozdanie dla organu prowadzącego zawierające strukturę zatrudnienia i kwoty wynagrodzeń wypłacone nauczycielom od początku roku kalendarzowego, wyznaczone według zasad ustalonych przez organ prowadzący.
  2. Sprawozdanie to eksportowane jest do programu Jednorazowy dodatek uzupełniający.
  3. Po przesłaniu do programu Jednorazowy dodatek uzupełniający sprawozdań z wszystkich jednostek wyznaczane są kwoty dodatku dla poszczególnych jednostek oświatowych w podziale na stopnie awansu zawodowego.
  4. Kwoty podziału wyznaczone dla jednostki pobierane są do programu Płace Optivum i na ich podstawie wyznaczane są kwoty dodatku dla poszczególnych nauczycieli.

Wymiana danych między programami Płace Optivum i Jednorazowy dodatek uzupełniający przebiega bezplikowo.

Opisaną wymianę danych między programami może wykonać użytkownik, któremu przyznano prawo do modyfikacji danych jednostki w programie Płace Optivum oraz dostęp do aplikacji Artykuł30.


Otwórz dokument PDF z poradą >>


Czy ta porada jest według Ciebie przydatna? tak/nie
Aplikacje:
Artykuł30, Płace Optivum
Kategorie:
dla kadrowej/płacowej, dla pracownika JST, płace i rozliczenia, wymiana danych
Słowa kluczowe:
jednorazowy dodatek uzupełniający, art. 30, art.30
Poziom:
średniozaawansowany

pomoc Przejdz do wyszukiwarki

Centrum Obsługi Klienta